Gå til hovedindholdet

Delelementer i en overordnet politik

Hvis en politik skal være kvalificeret og handlingsorienteret, så den kan omsættes i praksis, er det afgørende at forholde sig til følgende delelementer:

·         Værdier

·         Visioner

·         Målsætninger

·         Handleplan

Tilsammen udgør ovenstående fire delelementer grundlaget for den overordnede politik.

Kommunens værdier for mad- og måltider skal afdækkes og tydeligt fremgå af politikken.
Visionen viser en fælles retning og er et ideelt billede af fremtiden. Den skal vise, hvor I gerne vil hen. Målsætninger skal vise, hvad I gerne vil opnå. Handleplanen udgør det konkrete delelement, som skal afdække: Hvad, hvem, hvordan og hvornår det gøres og med hvilke begrundelser.

Fokuseres der kun på værdier, visioner og målsætninger, kan politikken vise sig at være umulig at gennemføre i konkrete handlinger. Fokuseres der kun på handleplanen, kan politikken miste sammenhængskraft, hvis ikke de konkrette handlinger, der skildres i politikken, er i tråd med visionerne, værdierne og målsætningerne. Udfordringen er derfor, både at forholde sig til de enkelte delelementer og til sammenhængene mellem elementerne, når en politik udformes.

MENU