Gå til hovedindholdet

Institutioner og hospitaler

Fødevarestyrelsen har sammen med Sundhedsstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet udarbejdet anbefalinger for maden i offentlige institutioner, herunder også kosten på sygehuse, i publikationen ”Anbefalinger for den danske institutionskost”.

Anbefalingerne skelner mellem mad til raske og mad til syge. Maden til raske med normal appetit skal følge De officielle Kostråd og således de generelle principper for sund mad. Maden til patienter skal indgå som en vigtig del af sygdommens behandling. Derfor tager anbefalingerne hensyn til patienternes særlige behov for energi og næringsstoffer. 

Du kan læse om anbefalingerne i publikationen, der er linket til nedenfor. 

Hvem kan bruge anbefalingerne?

Anbefalingerne er rettet mod dem, der har ansvaret for eller arbejder med kosten i institutioner, hvor bespisningen indgår som en del af institutionens funktion eller behandling. Det er fx. 

  • Administratorer
  • Læger, sygeplejersker, sygehjælpere
  • Økonomaer, ernæringsassistenter
  • Kliniske diætister og professionsbachelorer indenfor ernæring og sundhed
  • Andet kostansvarligt personale i fx vuggestuer og døgninstitutioner

Den Nationale Kosthåndbog  - anbefalinger omsat til mad 

Den Nationale kosthåndbog er en internetbaseret håndbog, der udmønter de officielle anbefalinger for maden i offentlige institutioner i kostformer og dagskostforslag. Kosthåndbogen er populært sagt publikationen ”Anbefalinger for den danske institutionskost” oversat til mad. 

Bogen indeholder desuden screeningsredskaber m.v. Kosthåndbogen er et vigtigt redskab i både primær- og sekundærsektoren. Kosthåndbogen er rettet mod personer der enten har ansvaret for, eller arbejder med kosten i offentlige institutioner.

Det er Fødevarestyrelsen der sammen med Sundhedsstyrelsen og Kost & Ernæringsforbundet har lavet Den Nationale Kosthåndbog.

Læs mere på andre sider

Kosthåndbogen

MENU