Gå til hovedindholdet

Politik forbinder teori og praksis

En nedskreven politik kan ses som et bindeled mellem den pædagogiske praksis omkring måltider og bevægelsesaktiviteter og de teorifunderede temaer i de pædagogiske læreplaner, som skal støtte udviklingen af det hele barn ved at forbinde intellekt, følelser samt sociale og kropslige færdigheder. Politikken bliver dermed et bindeled mellem hverdagen for børnene og jeres overvejelser omkring den pædagogiske praksis i institutionen.

En del af det pædagogiske arbejde er blandt andet at støtte børn i at kunne træffe sunde valg med mod, lyst og vilje. En politik for mad, måltider og bevægelse kan være et nyttigt redskab til en udviklende og fælles praksis.

Spørgsmål til diskussion

  • Hvordan kommer institutionens værdier til udtryk i den pædagogiske praksis på måltids- og bevægelsesområdet?
  • Hvilken betydning har jeres rolle (deltager, igangsætter, iagttager) for stemningen ved bordet?

Vejen til en fælles indsats

Løbende dialog er et vigtigt element i arbejdet mod en fælles indsats. Dialogen, om hvordan I forholder jer til fx børnenes mad- og bevægelsesvaner, er en forudsætning for at skabe enighed og undgå misforståelser.

Det er væsentligt at forsøge at tilstræbe intern enighed. Dialogen med børnene bliver lettere, når alle voksne i institutionen er enige om de retningslinjer, der udstikkes for børnene omkring mad og bevægelse. Det samme gælder med hensyn til forældrene, hvor dialogen lettes, når en personalegruppe giver samstemmende svar og dermed giver institutionen en tydelig profil udadtil.

Når en politik for mad, måltider og bevægelse sættes på dagsordenen, sikres en professionel og tydelig tilgang til emner, der normalt også har forældrenes bevågenhed. Det kan være en udfordring at skabe fælles holdninger, men enighed om, hvilken vej kompasnålen peger, er med til at sikre, at børnenes oplevelser af mad, måltider og bevægelse modsvarer den enkelte institutions ønsker.

For at en politik kan leve og bruges i praksis, skal den være til stede i handling og ord i hverdagen.

Spørgsmål til diskussion

  • Hvordan kan I bringe forældrene i spil og skabe en åben og tryg dialog?
  • Hvordan adskiller I jeres private holdninger om mad og måltider fra de professionelle holdninger og skaber enighed om en fælles pædagogisk praksis på måltidsområdet?
MENU