Gå til hovedindholdet

Hvad kan en politik indeholde?

En politik er en fælles vedtaget og nedskrevet målsætning for mad, måltider og bevægelse i jeres institution. En politik kan indeholde beskrivelse af:

Maden

Madens smag, udseende, ernæringsmæssige kvalitet, mængde, variation, tilberedelse m.v.

Måltiderne

De voksnes roller, stemningen, kulturen, hvordan maden serveres, rummets indretning, børnenes roller, børnenes oplevelse af sammenhæng og fællesskab under måltidet.

Bevægelse

Hvordan I giver børnene lyst og mulighed for at bevæge sig i institutionen: formel/uformel, styret/ikke styret, planlagt/ikke planlagt.

Politikken er et brugbart og visionært redskab i hverdagen, der bør suppleres med praksisnære handleplaner.

En politik skaber et fælles fundament

Arbejdet med mad, måltider og bevægelse kræver samme professionelle tilgang som andre pædagogiske aktiviteter.

For at skabe en fælles forståelse og professionel tilgang til mad, måltider og bevægelse kan det hjælpe at sætte ord på de forskellige opfattelser, I måtte have om emnet, for dernæst at formulere en skriftlig politik for daginstitutionen. 

Spørgsmål til refleksion kan være:

 • Hvordan kan vi arbejde med læringsmål og indhold i forhold til mad, måltider og bevægelse?
 • Hvordan kan vi udvikle børns handlekompetencer i forhold til mad, måltider og bevægelse, herunder
  • Som vært og rollemodel
  • Indretning af rummet
  • Inddragelse af børnene
  • Regler og rutiner omkring måltidet.

 • Hvordan sikrer vi en professionel tilgang til arbejdet med mad, måltider og bevægelse?
MENU