Gå til hovedindholdet

Politik for mad og bevægelse

Det er en god idé at udarbejde en politik, når I som institution vil arbejde med mad, måltider og bevægelse. En politik for mad, måltider og bevægelse er et godt styringsredskab, som kan være med til at:

  • Sætte fokus
  • Skabe sammenhæng mellem teori og pædagogisk praksis
  • Sikre at alle – ledelse, medarbejdere og forældre – arbejder mod samme mål.

Undersøg om kommunen har en politik på området

Start med at finde ud af hvilke målsætninger og handleplaner, kommunen har udarbejdet for mad og bevægelse for daginstitutionsbørn.

Ved at etablere en forbindelse mellem kommunens politik, målsætninger og handleplaner for sundhed, mad og bevægelse og jeres egen lokale politik, er I med til at skabe sammenhæng, genkendelighed og i sidste ende gennemslagskraft.

MENU