Gå til hovedindholdet

Madpakker til børn

Nogle institutioner har madordninger, i andre institutioner skal børnene have madpakker med til hele eller dele af dagen.

Det er en god idé, at institutionen i samarbejde med forældrene udarbejder retningslinjer for indholdet i madpakkerne og dermed skaber rammer for, at børnene får sund, varieret og tilstrækkeligt med mad i institutionen.

Retningslinjer for den pædagogiske praksis omkring madpakker er også en god idé, så man sikrer sig, at institutionen har en fælles holdning til madpakkemåltidet.

Retningslinjerne kan med fordel skrives ind i institutionens politik for mad, måltider og bevægelse, så de er nemt tilgængelige for alle forældre. Fælles retningslinjer giver institutionen en tydelig profil udadtil og kan skabe tryghed for forældrene. Institutionens retningslinjer kan gøre dialogen mellem forældre og institutionens personale nemmere, og konflikter, der bunder i forskellige private holdninger til madpakker blandt personale og forældre, kan undgås.

MENU