Gå til hovedindholdet

Bordskik

Der findes mange uskrevne regler for, hvad man må og ikke må ved et måltid. Fx at:

  • Man sidder ned, når man spiser.
  • Man ikke kaster med mad.
  • Man ikke bøvser, prutter eller snakker med mad i munden.
  • Man venter med at rejse sig, til alle er færdige med at spise.

Disse er alle en del af en socialisering, hvor børn lærer at begå sig blandt andre mennesker – det der i daglig tale kaldes gode manerer. Samtidig skal der være plads til, at børn øver sig og derved begår uheld. Ligesom der skal være plads til munterhed og bidrag til social interaktion.

Børn indtager mindst en tredjedel af deres måltider i institutionen, hvorfor måltiderne også her bør afspejle ansvaret for denne socialisering. Det er en god idé at diskutere, hvilke regler der gælder i jeres institution, når I spiser, og hvordan I sikrer, at der er en balance mellem måltidsregler og børnenes muligheder for at deltage og bidrage til måltidet.

MENU