Gå til hovedindholdet

Når forældre har mad med

Madordningen kan suppleres af mad, som forældrene leverer til institutionen, fx til et mellemmåltid. Forældre må altid medbringe brød, hel frugt og grønt, men herudover gælder følgende:

Den medbragte mad kan være tilberedt i private køkkener eller eventuelt i institutionens køkken. Bidragene må dog ikke erstatte en lovpligtig eller en fast madordning, og det skal være kendt for alle, at fødevarerne ikke kommer fra en registreret virksomhed med offentlig kontrol.

Hvem har ansvaret?

Det er vigtigt, at alle ved, hvem der har ansvaret, hvis noget går galt.

Når fx forældre bidrager med brød til en madordning for børn i hele institutionen, vil køkkenet i institutionen, hvor maden til madordningen bliver tilberedt, være en registreret virksomhed. Køkkenpersonalet har ansvaret for at overholde fødevarelovgivningen i den registrerede virksomhed. Køkkenpersonalet skal blandt andet vurdere de risici, der kan være ved at modtage mad fra private køkkener.

Forældrene, der bidrager til madordningen, driver fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen og har ansvaret for at leve op til kravene i fødevareforordningen, fx at maden ikke må give anledning til hygiejneproblemer. Det er forældrenes ansvar, at maden ikke gør børnene syge. Det betyder blandt andet, at maden ikke må indeholde skadelige stoffer, virus eller sygdomsfremkaldende bakterier. Personalet i institutionen er ansvarlig for ikke at tage imod mad, som ikke ser ud til at være i orden eller ikke har været opbevaret korrekt.

Der vil som udgangspunkt ikke blive ført offentlig kontrol med forældrenes private køkkener. Det kan dog blive nødvendigt ved sygdomsudbrud blandt institutionens børn på grund af smitte fra fødevarer. Se også afsnit 3.3, 4.3 og 7.5 i autorisationsvejledningen, som findes i linket herunder.

MENU