Gå til hovedindholdet

Hygiejneregler

Formålet med hygiejnereglerne er at undgå, at børnene bliver syge af den mad, de får i institutionen.

Madlavningen må ikke give anledning til hygiejneproblemer, uanset hvor lidt eller meget mad, man laver. De almindelige hygiejneregler lyder således:

  • Opvarm maden til minimum 75 °C.
  • Nedkøl maden tilstrækkelig hurtigt.
  • Overhold temperaturkravene, maks. 5 °C i køleskabet.
  • Undgå at sprede bakterier.
  • Sørg for en god personlig hygiejne, herunder hyppig håndvask.
  • Indret køkkenet, så madlavningen kan foregå hygiejnisk forsvarligt, og der er plads til, at man kan holde spiseklar mad adskilt fra rå fødevarer, samt tilstrækkeligt med vaske, så man ikke spreder bakterier.
  • Hav tilstrækkelige kølefaciliteter, til at optøning og opbevaring af madvarerne kan foregå adskilt, så der fx ikke er risiko for, at spiseklare madvarer forurenes af kødsaft fra råt kød, eller at der drysser jord fra grønsager ned i andre madvarer.

Registrering af køkkenet

En institutionen skal registreres hos Fødevareregionen, når de etablerer en madordning. Registreringskravet gælder, når institutionen selv vælger at lave mad til børnene. For registrerede køkkener gælder, at personer, der håndterer madvarer, skal instrueres eller eventuelt uddannes i fødevarehygiejne.

Hvis der modtages mad fra et eksternt køkken, kan institutionens køkken være et modtagekøkken, som er en virksomhed under bagatelgrænsen, der ikke skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, hvis de rigtige forudsætninger er til stede. Læs mere herom i afsnit 7.6 i autorisationsvejledningen, som findes i linket herunder.

MENU