Gå til hovedindholdet

Sæt processen i gang

Nedsæt et kostudvalg eller brug kantineudvalget. Inddrag alle niveauer på arbejdspladsen for ar sikre opbakning og succes.

Ledelsen skal gå foran med et godt eksempel og sende et klart signal om, at en mad- og måltidspolitik er vigtig. De skal bakke op om processen og fx sætte politikken på dagsordenen i samarbejdsudvalget.

Kostudvalget

Kostudvalget skal udarbejde politikken, som godkendes fx i samarbejdsudvalget.

Et kostudvalg kan bestå af:

  • Medlemmer fra ledelsen, HR-afdelingen eller lignende.
  • Tillidsrepræsentanter eller sikkerhedsrepræsentanter.
  • Kantinelederen eller anden ansvarlig for mad og drikke.
  • Kommunikationsmedarbejder.
  • Ildsjæle blandt medarbejderne.

Find en tovholder

Der udnævnes en tovholder, som gerne må være en person, der står over kantineledelsen, og som har ledelsesmæssig erfaring, økonomisk beslutningskompetence og passende afstand til hverdagen i køkkenet.

Hvis der er en HR-funktion eller arbejdsmiljømedarbejder på arbejdspladsen, er det oplagt at opgaven som tovholder ligger her. På andre arbejdspladser kan der være behov for hjælp fra en ekstern kostkonsulent til at iværksætte og sætte skub i processen. 

For mange arbejdspladser vil det være en stor mundfuld at skulle klare det alene, fx at etablere nye samarbejdsstrukturer på tværs af organisationen og med et nyt emne, som arbejdspladsen ikke har arbejdet med før.

Måske er der behov for en ekstern konsulent for at bryde en 'vi plejer-kultur' og sætte skub i processen på tværs af organisationen.

MENU