Gå til hovedindholdet

Formulér politikken

Afdæk holdninger til kantinens mad, ønsker og behov for ændringer.

Kortlæg maden og rammerne for jeres madkultur

  • Er det 'sovs og kartofler' eller 'salat og sushi'.
  • Hvad skal ændres?
  • Er kantinen et rart sted at være?

Sæt mål for hvad vil I opnå med politikken

  • Formuler formålet og hvad I vil opnå med politikken.
  • Opsæt konkrete mål.
  • Tag stilling til om I skal arbejde med Måltidsmærket.

Lav en handlingsplan

  • Udarbejd en konkret plan for, hvordan og hvornår I vil nå målene.
  • Præciser, hvem der er ansvarlig for at følge op.
  • Husk at ændringer tager tid.
  • Er kantinen udbudt til en ekstern leverandør, så gå i dialog med leverandøren om, hvordan de kan leve op til politikken.
MENU