Gå til hovedindholdet

Fasthold og synliggør forandringerne

En mad- og måltidspolitik skal være dynamisk. Politikken skal fastholdes og løbende udvikles. Spørg brugerne. Følg salget. Tag eventuelt politikken op til vurdering og revision efter et år.

Fortæl om de gode historier

Skab opbakning og fastholdelse ved at synliggøre ændringerne. Brug den interne kommunikationsafdeling til at hjælpe med at finde og fortælle de gode historier. Sørg for, at politikken er let tilgængelig enten i kantinen eller på intranettet.

Forandringer tager tid

Kantinemedarbejdere og køkkenledere skal nytænke gamle rutiner og have tid til at lære det nye. Netop derfor er det vigtigt, dels at brugerne er en del af arbejdsgruppe om sund mad i kantinen, og dels at ledelsen bakker køkkenet op i de ændringer, der er. Erfaring viser også, at kantiner, der tænker på kundernes helbred og velvære gennem sundere mad, bliver værdsat.

Prioriter efteruddannelse af kantinepersonalet

Mad skal smage godt og spises med både mund og øjne. Ofte vil en omlægning til sundere madudbud betyde, at der stilles nye faglige krav til medarbejderne. Sørg for at sikre tid og økonomi til efteruddannelse af kantinepersonale. Fx inspirationskurser, rådgivning i køkkenet og besøg hos andre kantiner.

Udvikling og vedligeholdelse

Politikken skal naturligvis revideres og tilpasses løbende. Skab plads i kalenderen til, at kostudvalget mindst en gang om året forholder sig til politikken. Herved sikres det, at den er opdateret i forhold til den nyeste viden samt eksisterende behov.

MENU