Gå til hovedindholdet

Mad i udliciteret kantine

Mange kantiner er udliciterede til eksterne kantineselskaber. Som virksomhed kan I stille krav til kantineleverandøren.

Måltidsmærket

Hvis I som virksomhed ønsker, at medarbejderne tilbydes sund mad i kantinen, er det oplagt at I stiller krav til kantineleverandøren om, at de arbejder med Måltidsmærket.

Måltidsmærket er Fødevarestyrelsens mærkningsordning, som er jeres garanti for sund mad i kantinen og er værktøjet til, hvordan madprofessionelle nemt kan lave sund og lækker mad – hver dag. 

Selvom kantinen er udliciteret, kan kantineselskabet ikke alene bære ansvaret for at medarbejderne spiser sundere, det er en opgave, der også skal løftes på arbejdspladsen. En mad- og måltidspolitik er stadig relevant, selvom kantinen er udliciteret, således at visioner for maden og rammerne gøres klart.

Økologi

Det er relevant, at I som virksomhed tager stilling til, om I ønsker økologi i kantinen. Flere kantineleverandører har taget økologien til sig og har Det Økologiske Spisemærke. Storkøkkener kan anvende ét af de tre økologiske spisemærker, som hver især viser, hvor stor en andel af de anvendte råvarer, der er økologiske. Andelen måles i kroner eller kilo og angives med procentintervallerne 30-60 %, 60-90 % eller 90-100 %.

Pjecer og rapporter

Sund mad på arbejdet – et ledelsesansvar, Fødevarestyrelsen

MENU