Gå til hovedindholdet

Tiltag til at fremme sund mad

Der er mange måder, hvorpå arbejdspladsen kan fremme sund mad. Begynd fx med en brainstorm om, hvad I har lyst til at arbejde med på virksomheden.

Hvad vil man gerne opnå, hvilke aktiviteter vil I sætte i gang, og hvem skal stå for det?

Små sikre succeser

Hvis der ikke før er arbejdet med sund mad på arbejdspladsen, er det en god idé at begynde med små sikre succeser – det vil sige de emner, som der er mest lyst til, eller som er nemmest at gå til.

Aktiviteter

Det er en god idé at arrangere underholdende og sjove aktiviteter, som også styrker det sociale fællesskab, og det kan kobles sammen med aktiviteter om motion. Aktiviteterne kan foregå på tre niveauer:

 1. Konkrete ændringer i hverdagen.
 2. Information til medarbejderne.
 3. Praktisk træning i nye vaner.

 1. Konkrete ændringer i hverdagen

 • Følg de officielle kostråd og Måltidsmærkets principper for sundere mad. 
 • Tilbyd gratis frugt.
 • Sørg for at ændre de fysiske, psykiske og sociale rammer for måltidet ved fx at forbedre omgivelserne i frokoststuen eller kantinen.

2. Information til medarbejderne

Sørg for, at information om sund mad er rettet til den enkelte medarbejder, fx:

 • Informer om ændringerne i kantinen fx når kantinen bliver Måltidsmærket.
 • Læg pjecer, opskrifter eller vejledninger frem.
 • Arranger foredrag.
 • Udarbejd konkurrencer om sund mad.

3. Praktisk træning i nye vaner

Giv medarbejderne konkrete erfaringer med sundere mad, fx ved at arrangere madværksted eller lignende.

Tjekliste – før I sætter aktiviteter i gang

Giv medarbejderne konkrete erfaringer med sundere mad, fx ved at arrangere madværksted eller lignende.

 • Er der interesse for idéen blandt medarbejderne?
 • Er tillidsmanden eller sikkerhedsrepræsentanten med på idéen?
 • Er der afsat økonomiske og tidsmæssige ressourcer til projektet?
 • Er der mulighed for at reklamere for aktiviteten, fx gennem et personaleblad eller intranet?
 • Er der mulighed for at bruge personaleforeningen eller den faglige klub og gøre arrangementerne til en del af deres tilbud?
 • Er der mulighed for at følge op på tiltagene?
MENU